Marcin Jędrzak

Patrzę na „FOTO-GRAFIKI” Marcina Jędrzaka… Czy to manifestacja dostrzeżonych
znaczeń, czy uświadomienie przyrodniczych sensów? O czym Marcin Jędrzak próbuje opowiedzieć? Dlaczego realizuje je projektant, który na co dzień zajmuje się designem użytkowym? Czy autor chce nam zakomunikować coś, czego językiem projektowym opowiedzieć się
nie da? 

 Możemy przypuszczać, że fotograficzne szkice służą projektantowi do poszukiwania form i bionicznych znaków, które mają posłużyć inspiracji, syntezie i przełożeniu na język projektowy. W tym kontekście FOTO-GRAFIKI mają być swoistym szkicem, etapem do kreacji dzieła lub studium poszukiwań. Jeśli jednak twórca decyduje się na upublicznienie procesu, możemy również rozpatrywać prace jako cel sam w sobie. W dzisiejszej rzeczywistości taka kolej rzeczy nikogo nie dziwi i nie zaskakuje. Nikt nie narzuca przecież technik, obowiązujących procesów i sposobów tworzenia. Prezentowane ślady dostrzeżone w przestrzeni zbudowane są z linii i faktur. Obrazy sprawiają wrażenie wykadrowanych z nieokreślonej, bezgranicznej całości. Mimo wąskich kadrów z łatwością rozpoznajemy materię. Rysunek zbudowany jest przez wodę, która rzeźbi piasek. Autor jakby celowo pozostawił w pracach ślady obecności realnego świata. Temat wydaje się pozornie banalny. Po analizie jednak, każdy kadr z osobna okazuje się za każdym razem nowy. Obrazy – fragmenty rzeczywistości oplecione są bogatą siatką znaczeń. Znaki budują się poprzez nasycenie linii i konteksty form. Powstaje wykadrowany ślad – gest odnaleziony w gąszczu innych kształtów. Wyrwany z kontekstu, zestawiony z pozostałymi elementami cyklu współbrzmi on nowymi treściami. Linie zbliżają się do siebie i ponownie oddalają, budując napięcia. Kreski i plamy tworzą alikwoty, innym razem rezonują lub wpadają w dysonans. Poprzez kontekst kadry nabierają nośności semantycznej

BRUZDY.
  100×70 

CHWILA 01.
   100×70 

CHWILA 03.
   100×70 

CHWILA 06.
   100×70 

CHWILA 07.
   100×70 

CHWILA 08.
   100×70 

GRANICE 04.
    70×50 

GRANICE 06.
     70×50

GRANICE 08.
     70×50

GRANICE 09.
    70×50 

GRANICE 10.
    70×50 

MILCZENIE 01.
      70×50 

MILCZENIE 02.
     70×50 

MILCZENIE 03.
      75×50

MILCZENIE 07.
      70×50

NAPISZ DO NAS W
KWESTII KUPNA I WYPOŻYCZENIA

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77 
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

KUP

KUP

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ

Marszand
ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo

magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799