Maciej Mańkowski

Maciej Mańkowski fotograf i artysta wizualny. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.Był kuratorem międzynarodowych wystaw fotografii użytkowej. Pracował wiele lat jako operator kamery w Telewizji Polskiej.
Od 1985 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Wykładał również w Akademii Sztuk Pięknych fotografię reklamową. Obecnie realizuje równolegle kilka projektów artystycznych. LOOK AT ME to projekt portretowy ukazujący w autorski sposób ludzi z różnych grup społecznych.

Najnowszy projekt to DAGEGRAFIA -absolutna nowość na rynku sztuki.Jest to nowa technika,która polega na autorskich wydrukach na blachach pokrytych srebrem,złotem lub platyną,dające niepowtarzalne efekty artystyczne.Nazwa pochodzi z połączenia słów dagerotyp i fotografia. Nie chce zajmować się powielaniem metody powstawania dagerotypów,ponieważ to zamyka możliwości rozwoju.Metoda nazwana dagegrafią pozwala na bardzo poszerzoną komunikację z odbiorcą.Chce aby dagegrafie brzmiały jednak współcześnie i były dekoracyjne

DAGEGRAFIA.
70X100

DAGEGRAFIA.
100X100

DAGEGRAFIA. 
100X100

DAGEGRAFIA. 
100X100

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 
120X100

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 
100X170

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 

DAGEGRAFIA. 
100X100

DAGEGRAFIA. 
100X120

DAGEGRAFIA. 
100X100

DAGEGRAFIA. 

NAPISZ DO NAS W
KWESTII KUPNA I WYPOŻYCZENIA

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77 
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

KUP

KUP

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ

Marszand
ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo

magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799