MONIKA RAK

Monika Rak

 Artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny. Jej prace łączą w sobie linearność z tkaninowymi technikami, które stanowią esencję autorskiej twórczości skoncentrowanej wokół poszukiwań na gruncie rysunku szytego wykonywanego nićmi. Monika Rak jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 [2016], dwukrotnie otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [2022, 2013]. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i poza granicami (Anglia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia).

STRUKTURY LINEARNE 1.
40×80 akryl, rysunek szyty 

STRUKTURY LINEARNE 2.
40×80 akryl, rysunek szyty

STRUKTURY LINEARNE 3.
40×80 akryl, rysunek szyty

NAPISZ DO NAS W
KWESTII KUPNA I WYPOŻYCZENIA

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77 
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl
+48 536 999 799

KUP

KUP

MAGDALENA SALEWICZ
Marszand

ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo
magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799

MAGDALENA SALEWICZ

Marszand
ul.Ogrodowa 77
62-081 Przeźmierowo

magdalena.salewicz@artvip.pl

+48 536 999 799